Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Dolný Kubín, vyhlásenie verejného opisu veci

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Dolný Kubín, verejný opis veci