Okresný úrad Námestovo – Rozhodnutie Kanalizácia a ČOV Oravská Lesná

rozhodnutie o prerušení – Kanalizácia a ČOV Oravská Lesná