Pozvánka na verejnú schôdzu dňa 26. 02. 2017

Pozvánka na verejnú schôdzu 26.02.2017 (pdf)