Upovedomenie o podaní odvolania účastníka konania a výzva na zaslanie stanoviska k odvolaniu účastníka konania

Upovedomenie o podaní odvolania účastníka konania a výzva na zaslanie stanoviska k odvolaniu účastníka konania, Oravská Lesná ČOV A KANALIZÁCIA