Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. 11. 2017

Voľby do orgánov (pdf)